Av Roger Hoel 2014

Prisene fastsettes av årsmøtet

Årskontingenten har forfall 1. mai hvert år.

Tilgodehavende ifm utleie av plass utbetales etter sommerferien

 

For de som liker seg på sjøen Org nr 890 923 712 Konto nr 3420 07 01676