Av Roger Hoel 2014

Formann Magnus Bernson, tlf 90025627 på valg i 2018

Nestformann Dagfinn Fagertveit, tlf 95902835 på valg i 2019

Sekretær Steinar Moen, tlf 95890562 på valg i 2018

Geir Atle Abotnes, tlf 41617501 på valg i 2018

Halvard Godøy, tlf 95227682 på valg i 2019

 

Varamedlem Kenneth Opheim, tlf 92093398 på valg i 2019

Monica Bolstad, tlf 48188665 på valg i 2018

 

Valgkomitè Roger Hoel, Formann, tlf 90093249 på valg i 2018

Kjetil Solberg, tlf 91307372 på valg i 2018

Eirin Bergheim, tlf 40494459 på valg i 2018

 

Revisor Dagfinn Solberg, tlf 47234900 på valg i 2018

Sæbjørn Tveit, tlf 91356278 på valg i 2019

 

Andre verv

Bryggesjef Dagfinn Fagertveit, tlf 95902835

Regnskap Greta Fagertveit, tlf 97160349

Styret og verv

Link til medlemssidene X

Her kommerdu til de lukkede sidene som er forbeholdt medlemmer av Vinnes Båtlag X