Av Roger Hoel 2014

Vinnes Båtlag

Vinnesholmen Kystlag

Org nr 914 272 327

Vår bank er Sparebanken Vest, og bank-konto er:

Hus og friluftsområde 3530 27 45739

Skøyta Ravnøy og båtene 3530 28 92170

Kontakt oss

Formann, Roger Hoel

Tlf 90093249

E-post vinnesholmen@fusi.no

 
 
 
 

Kontaktskjema

For de som liker seg på sjøen Org nr 890 923 712 Konto nr 3420 07 01676

Støtt Vinnesholmen Kystlag !

Dette kan du gjøre ved å tegne et medlemskap. Her finner du innmeldingsskjema, du blir satt videre til forbundet Kysten som er paraplyorganisasjonen.

Medlem kr 400 - Familiemedlem kr 50 - Ungdom kr 200 (inntil fylte 26 år)

Bedrift kr 400

Du kan også sende oss en e-post vinnesholmen@fusi.no for å bli medlem.

Eller du kan bidra med en pengegave til oss, vår konto er 3530 27 45739

Utleie av holmahuset

 

Holmahuset leies ut på ukes-basis i sommerferien, mens huset kan leies på helg, dag eller uke resten av året.

Priser: Uke: 6000, helg 1700, døgn 850. Depositum kr 1500 må betales ved booking, v/ukesleie

Bytte skjer lørdager, etter utvask skal huset være klart kl 1200, slik at de som overtar kan flytte inn kl 1500.

Huset er stort sett utleid hele sommeren.

Vær tidlig ute med å bestille.

Inkl i leien er vår landstedsbåt, Vernøy med årer og 9,9 hk påhengsmotor, flytevester.

I tillegg kan en leie havkajakker til kr 100 pr dag, vi har 4 stk.

NYHET ! Nå også på Airbnb

Vi har laget denne YouTube videoen, her får du en rundtur inne i holmahuset, samt litt av utearealet

Nytt i 2016 - Havkajakker

Vinnesholmen Kystlag har bestilt 4 helt nye havkajakker som er til fri bruk. Disse vil ankomme holmen ca feb/mars og er betalt av Fusa Kommune (2 stk) og Fusa Turlag (1 stk), den siste (1 stk) har Kystlaget kjøpt. Disse disponeres av kystlaget som vil laget en utlånsordning for disse, sikkerheten må ivaretas.

 

Oppdatert 6. januar 2016

Vinnesholmen, en perle i Fusa vinnesholmen@fusi.no

 

Vinnesholmen Kystlag står for driften av husmannsplassen Vinnesholmen, eier er Fusa Kommune.

Pr 1. Januar 2017 har kystlaget 52 medlemmer.

Vi ønsker alle som vil velkommen som medlem, hovedmedlem koster 400, ungdom 200 (inntil fylte 26 år)

husstandsmedlem kr 50 pr år.

Vi vil arrangere klubbkvelder, turer og aktiviteter ut over året, i tillegg står vi for dugnadsarbeid og vedlikehold av badestrand, plen, båter og bygninger.

 

Vinnesholmen Kystlag, vil i tillegg til å drifte husmannsplassen også ha lagsaktvitet.

Vi har i dag en oselver, en båt m/motor (Pioner), 4 havkajakker og 5 villsau på holmen.

 

 

Styret består av: Valgt frem til:

Formann Roger Hoel ---> 2018

Sekretær Nina Merete Dalland ---> 2019

Vidar Øvredal ---> 2019

Morten Stigen ---> 2018

Greta Fagertveit ---> 2018

 

1. vara Egil Samnøy ---> 2018

2. vara Geir Atle Abotnes ---> 2019

Revisor Kirsti Samnøy ---> 2019

Valgkomiteé: Dagfinn Fagertveit --> 2018, Bjørn Kilen --> 2018 leder og Roald Samnøy -->2019

 

Vaktmester og utleiekontakt Roger Hoel, tlf 90093249 vinnesholmen@fusi.no

 

 

Våre prosjekt:

1. Male uthuset. Utført vår 2015.

2. Male låven. Utført vår og sommer 2017

3. Skifte eller reparere begge inngangsdører på huset. Nye dører er bestilt, og montert i mai/juni 2017, innvendig listing gjenstår

4. Erstatte ødelagt vindu i låven. Ferdig 2016.

5. Reparere steinkai ved naustet. Ferdig 2016.

6. Reparere taket på naustet. Utført 2017.

7. Utbedre stranden før sommer 2016. Utført. Må følges opp på nytt i 2017, utsatt til vår 2018.

8. Utbedre grusvegen ut til eiendommen. Ferdig 2016, delvis gruset opp i 2017, må tas på nytt vår 2018.

9. Bygge Gapahuk, utfort av 4 H, ferdig 2016

10. Reparere hønsehusets dør. Ferdig 2016

11. Rydde låven. Ferdig 2016

12. Reparere Oselveren. Planlagt utført høst 2017 hos båtbygger.

13. Lage system for oppheng av redningsvester i naustet.

14. Legge nytt tak på naustet.

15. Utbedre lekkasje septikktank Planlagt, oppdrag gitt til entrepenør 2017

16. Legge nytt tak på hønsehuset. Utført mai/juni 2017

17. Ny skorstein og 2 Nye vedovner, Ferdig 2016

18. Ansakffe tradisjonsbåt, treskøyte eller gavlbåt. Skøyte kjøpt april 2017 "Ravnøy" ligger inntil videre i Strandvik.

19. Skifte kledning toalett tilbygg vestside. Påbegynt april 2017

20. Skifte kledning på deler av låven. Påbegynt april 2017

21. Utbedre toalett tilbygg bak naustet. Planlegging påbegynnes i 2017, befaring med fylkeskonservator, byggesøknad m.m.

22. Legge nytt tak på vedskjul, låven (skråtak mot holmahuset). Utført sept/okt 2017, noe malingsarbeid gjenstår.

23. Rydde i biblioteket, hyller til bøker (i låven). Utført sommer 2017

24. Lage skohylle i hønsehuset (tette luke inn til naborommet).

25. Ravnøy, bunnsmøres.

26. Ravnøy, tette lekkasje på hylse/pakkboks

27. Ravnøy, pusse og lakke dekk.

28. Ravnøy, skifte ødelagt bord på babord side

29. Vernøy, service på motor.

30. Vernøy, bunnsmøre.

31. Vernøy, skifte navn (klistremerke) på båten.

32. Sette opp gjerde på steinbrygga.

33. Huset, male kjøkkengulvet.

34. Huset, male vegger på alle 3 soverom.

35. Huset, male taket på stort soverom.

Utover dette står vi for klipp av gressplen, og kontinuerlig stell og vedlikehold av utearealene på friluftsområdet.

 

Vil du låne redningsvest eller flytevest? kontakt oss, vi har dette til utlån!

Historien om plassen:

 

Husmannsliv i Vinnesholmen

Vinnesholmen, også kalla «Hjemmeholmen», var felleseige mellom dei seks hovudbruka på Vinnesgarden - gnr. 78. Desse gardane hadde vorte sjølveigarar i 1796 etter å ha vore under både Alle Helgens Kyrkja i Bergen og familien Leganger på Ferstad i Os. Det har budd plassfolk i Vinnesholmen frå om lag 1800.

 

 

Plassfolka

Dei eldste plassfolka me kjenner til var Vigleik Olson Hjertnes Vindenes (1758-1841) og Kari Halvardsdtr. Skòte (1769-1843). Etter det me kjenner til hadde dei fem døtrer. 

Den eldste dottera, Magdele (1795-1890) gifta seg i 1824 med John Johnson Ljotun d.e. (1801-74). Dei festa plassen i Vinnesholmen i 1842.

John hadde ein son, John Johnson d.y. (1820-98), før han gifta seg med Magdele. I 1847 slo yngstesyster til Magdele, Anna (1803-88), seg i hop med denne ungdommen. Han var då 27 år og ho 44 år. Det er nærliggjande å tru at dette var eit fornuftsekteskap for å sikra begge retten til å verta buande i Vinnesholmen, og dei feste då òg Holmen i 1863. Gamle-John døydde i 1874. Anna døydde i 1888 og John den yngre vart att i Vinnesholmen saman med stemor si, Magdele. Ho vart 95 år gammal og levde heilt til 1890. John den yngre vart buande i Holmen som kårmann. Han døydde i 1898.

I oktober 1890 festa Hans Engelson Vindenæs og hustru Vinnesholmen for livstid. Men «livstid» vart i dette høvet ikkje langvarig: alt i 1892 kom det nye festarar i Holmen.

 

 

Kilde: Fusasoga, Bygdabokprosjektet Fusa Kommune v/Ella Marie Brekke Vangsnes

Ca år 1930

Melking, t.v. Berta Vindenes og t.h. Liso

Morten Stigen 404 02660