Av Roger Hoel 2014

Vil du bli med på dugnad?

 

Kontakt oss og du blir satt opp på dugnadslisten

Gjøremål

Utføres av

Planlagt ferdig

Planlagt dugnadsdag

Male parkeringsplassen

Mrk Veimaling er innkjøpt, mal ligger på loftet i naustet, benytter malerrulle.

1.

2.

17. mai 2016

Utfoert foer 17. mai 2016

Bytte ut 8m fortøyningsbom med 10m på Bård brygge.

Mrk 8m legges bak naustet,10m ligger rett opp og ned ytterst på Lisa brygge og venter.

1.

2.

3.

24. des 2016

Utfoert vaaren 2016

Delta på nasjonal strandryddedag

1.Frivillige i båtlaget

2.Og alle som vil bidra

3.

4.

Lørdag 7. mai 2016

Lørdag 7. mai 2016

Utfoert

Legge ut fortøyningsbøye til en større båt

Tiltaket er formelt godkjent av Fusa Kommune

1. Vidar Øvredal

2. Roger Hoel

3.

4.

1. mai 2016

Anker er på plass.

Fellesdugnad i båtlaget

Skifte bolter og muttere, samt foringer på brygger.

Beise brygger

1.

2.

2. april 2016

Delvis utfoert, beiser I 2017

Vedlikehold av molovei og parkeringsplass.

Armeringsjern og betongdekke.

1. Dagfinn

2.Magnus

3.

Utfoert 2016

Utfoert 2016

Bytte ut Skåtholmebrygga med ny brygge

1. Roger Hoel

2.

1. mai 2016

Utfoert juni 2016

 

1.

2.

3.

 

 

1.

 

 

For de som liker seg på sjøen Org nr 890 923 712 Konto nr 3420 07 01676

Arbeidsliste