Kun for medlemmer

Her har vi samlet informasjon vi forbeholder kun egne medlemmer.

 

Plassoversikt

Her finner du oversikten over båtplassene

 

Årsmøtereferat

Her finner du referatet fra siste årsmøtet

 

Regnskap

Her finner du regnsskapet som ble presentert på siste årsmøtet

 

 

Av Roger Hoel 2014

Denne siden er under utarbeidelse

 

Vis tålmodighet...

 

Roger

For de som liker seg på sjøen Org nr 890 923 712 Konto nr 3420 07 01676