Havneavgift for gjester:


Under 30 fot                  kr 100

Mellom 30 fot og 34 fot kr 150.-

Over 35 fot                    kr 200.-

inkl strøm og vann


Betaling skjer i postkasser på land eller med VIPPS

Ønske om å kjøpe eller leie plass?


Ønske om å bytte plass?


Melde om feil eller skade?


Kontakt styret v/Magnus Bernson

post@vinnesbaatlag.no

Bavariaklubben var på Vinnes

Oppdatert 12. august 2014

26 havseilere fra Bavariaklubben Hordaland la årets treff til Vinnes i mai. Det ble et utrolig flott familietreff, og mange har uttrykt at de ønsker å gjennta dette på Vinnes. Etter dette treffet har mange havseilere fra klubben, og deres venner besøkt Vinnes Båtlag.

Notert i loggboken.......

Nytt stupebrett


Sommeren 2014, under VinnesFestivalen ble det foretatt formel åpning av vårt nye stupebrett på holmen. Godtskalk fra Sparebanken foretok snorklipp og det første offisielle stupet.Båtplass

Skisse over bryggene våre

Ny badebrygge og gjestebrygge


Sommeren 2014 fikk vi tilvirket og montert ny badegrygge på holmen, den ble straks et populært sted for barna.

Videre fikk vi på plass en 10 meter lang gjestebrygge som også var et positivt løft for båtlagets gjesterØnsker du å kjøpe eller leie båtplass?


Send oss en e-post med ditt behov, lengde/bredde/dypgående på din båt, samt navn/mobil/postadresse bopel


Utleie skal gå gjennom båtlaget.

Ønsker du å leie ut din plass, kontakt båtlaget.

Ønsker du å leie plass, kontakt båtlaget.


Utleie skjer for 1 år om gangen, med start 1. mai.


Forfall årsavgift er 1. mai.


Ved utleie av båtplass slipper båtplasseier å betale årsavgift, det blir i stedet utbetalt et honorar som påskjønnelse for å stille plassen til disposisjon for andre i den perioden en selv ikke har behov for plassen

Oppdatert 2015 05 03

Leieplasser ledig:

Størrelse 4 (bredde ca 375cm) 0 plasser

Størrelse 3 (bredde ca 330cm) 0 plasser

Størrelse 2 (bredde ca 295cm) 0 plasser

Størrelse 1 (bredde ca 218cm) 0 plasser

Størrelse 0 (mellom molo og brygge) 1 plass


Oppdatert pr 12/1-17

Vil du leie eller kjøpe plass, kontakt oss på post@vinnesbaatlag.no uavhengig av denne oversikten