Av Roger Hoel 2014

Vinnes Båtlag

For de som liker seg på sjøen         Org nr 890 923 712      Konto nr 3420 07 01676

 
 
 
 
 

Vil du bli med på dugnad?


Kontakt oss og du blir satt opp på dugnadslisten

Dugnad

Her finner du arbeidslisten med gjøremål, hvem gjør hva, planlagt dugnadsdato og målsetting for ferdigstilling.

Nedenfor vises hva som er utført

Prosjekt Badebrygge 2014:

Badebryggen er bygget på dugnad av:

Halvard Godøy, Olav Flølo og Jon Djuvik


Bryggen er delvis finansiert med sponsormidler fra Sparebanken Vest i fjorden og Fusa Kommune.


Arbeidstegninger fikk vi fra Bergen og omegn friluftsråd


Vi takker alle for hjelpen til dette.

Badebryggen ble mye brukt av barna på Vinnes når den var ny sommeren 2014.

Prosjekt Stupebrett 2014:

Stupebrettet er bygget på dugnad av:

Roger Hoel, Kenneth Opheim og Rune Vindenes


Bryggen er delvis finansiert med sponsormidler fra Sparebanken Vest i fjorden og Fusa Kommune.


Arbeidstegninger, og selve brettet fikk vi fra Bergen og omegn friluftsråd.


Vi takker alle for hjelpen til dette.

Sparebanken Vest v/fungerende banksjef Godtskalk Skåtun blir takket av Stiftinga Vinnesholmen v/Roger Hoel, etterfulgt av snorklipp og det første offisielle stup.

Prosjekt Gjestebrygge 2014:

Gjestebryggen er bygget av:

Skaathunboden as, Søfteland


Gjestebryggen er montert på dugnad av båtlaget.....R+


Vi takker alle for hjelpen til dette.

Her ser vi gjestebryggen i bruk, bryggen er 10 meter lang og 2 meter bred. Her har 12 seilbåter fortøyd til bryggen. Landstrøm og vann er også tilgjengelig

Prosjekt Skåtholmen brygge 2012:

Brygge på Skåtholmen fikk vi utplassert våren 2012.

Prosjekteter delvis finansiert av Fusa Kraftlag, Hordaland fylkeskommune og Vinnes Båtlag.

Vi jobber med å bestille ny brygge som vi planlegger å ha på plass til sommeren 2015.


Vi takker alle for hjelpen til dette.

Notert i loggboken.......

Prosjekt Service & Gjestebrygge 2012:

Service- og gjestebrygge ble montert nedenfor rasteplassen sommeren 2012.

Her har vi gjenbruk av gammelt bryggemateriell

Arbeidet er utført av

Kjell Songstad, Dagfinn Fagertveit og Roger Hoel


Vi takker alle for hjelpen til dette.

Nytt stupebrett


Sommeren 2014, under VinnesFestivalen ble det foretatt formel åpning av vårt nye stupebrett på holmen. Godtskalk fra Sparebanken foretok snorklipp og det første offisielle stupet.Bavariaklubben var på Vinnes

Oppdatert 12. august 2014

Ny badebrygge og gjestebrygge


Sommeren 2014 fikk vi tilvirket og montert ny badegrygge på holmen, den ble straks et populært sted for barna.

Videre fikk vi på plass en 10 meter lang gjestebrygge som også var et positivt løft for båtlagets gjester26 havseilere fra Bavariaklubben Hordaland la årets treff til Vinnes i mai. Det ble et utrolig flott familietreff, og mange har uttrykt at de ønsker å gjennta dette på Vinnes. Etter dette treffet har mange havseilere fra klubben, og deres venner besøkt Vinnes Båtlag.