Av Roger Hoel 2014

Vinnes Båtlag

Vinnesholmen Kystlag

Kontakt oss

Formann, Roger Hoel

Tlf 90093249

E-post vinnesholmen@fusi.no

Org nr 914 272 327

Vår bank er  Sparebanken Vest, og bank-konto er: 

Hus og friluftsområde        3530 27 45739

Skøyta Ravnøy og båtene 3530 28 92170     

Årsmøte 2020 
Utsatt inntil videre grunnet

Korona

For de som liker seg på sjøen         Org nr 890 923 712      Konto nr 3420 07 01676

 
 
 
 
 

Kontaktskjema

Ønsker du å leie huset på holmen?


Du finner oss på www.airbnb.no


Eller du kontakter oss på vinnesholmen@fusi.no eller tlf 90093249


Alle inntekter går til vedlikehold av Vinnesholmens bygninger og friluftsområde

 

Støtt Vinnesholmen Kystlag !

Dette kan du gjøre ved å tegne et medlemskap.  Her  finner du innmeldingsskjema, du blir satt videre til forbundet Kysten som er paraplyorganisasjonen.

Medlem  kr 400 - Familiemedlem kr 50 - Ungdom kr 200 (inntil fylte 26 år)

Bedrift kr 400

Du kan også sende oss en e-post vinnesholmen@fusi.no for å bli medlem.

Eller du kan bidra med en pengegave til oss, vår konto er 3530 27 45739

Utleie av holmahuset


Holmahuset leies helst ut på ukes-basis i sommerferien, mens huset kan leies pr helg, dag eller uke resten av året.

Priser: Døgn 950.   Depositum kr 1500 må betales ved booking, v/ukesleie.

Bytte skjer lørdager, etter utvask skal huset være klart kl 1200, slik at de som overtar kan flytte inn kl 1500.

Huset er stort sett utleid hele sommeren.

Vær tidlig ute med å bestille.

Inkl i leien er vår landstedsbåt, Vernøy med årer og 9,9 hk påhengsmotor, flytevester.

I tillegg kan en låne våre havkajakker, vi har 4 stk, disse kan lånes av medlemmer av 
kystlaget, men også leies av ikke-medlemmer for kr 100 pr stk pr dag.

Kystlaget har også en treskøyte på 42 fot som kan leies etter avtale

NYHET ! Nå også på Airbnb

Vi har laget denne YouTube videoen, her får du en rundtur inne i holmahuset, samt litt av utearealet

Nytt i 2016 - Havkajakker

Vinnesholmen Kystlag har bestilt 4 helt nye havkajakker som er til fri bruk. Disse vil ankomme holmen ca feb/mars og er betalt av Fusa Kommune (2 stk) og Fusa Turlag (1 stk), den siste (1 stk) har Kystlaget kjøpt. Disse disponeres av kystlaget som vil laget en utlånsordning for disse, sikkerheten må ivaretas.


Oppdatert 6. januar 2016

Vinnesholmen, en perle i Fusa                        vinnesholmen@fusi.no


Vinnesholmen Kystlag står for driften av husmannsplassen Vinnesholmen, eier er Fusa Kommune.

Pr 30. mars 2020 har kystlaget 62 medlemmer.

Vi ønsker alle som vil velkommen som medlem, hovedmedlem koster 400, ungdom 200 (inntil fylte 26 år)

husstandsmedlem kr 50 pr år.

Vi vil arrangere klubbkvelder, turer og aktiviteter ut over året, i tillegg står vi for dugnadsarbeid og vedlikehold av badestrand, plen, båter og bygninger.


Vinnesholmen Kystlag, vil i tillegg til å drifte husmannsplassen også ha lagsaktvitet.

Vi har i dag en oselver, en båt m/motor (Pioner), 4 havkajakker og 3 villsau på holmen.Styret består av:                               Valgt frem til:

   Formann     Roger Hoel                   ---> 2020

   Sekretær     Nina Merete Dalland    ---> 2021

                        Sindre Moen.              ---> 2021

                        Morten Stigen             ---> 2020

                        Litta Olsen.                  ---> 2020


1. vara Egil Samnøy         ---> 2020

2. vara Geir Atle Abotnes ---> 2021

Revisor Kirsti Samnøy     ---> 2020

Valgkomiteé: Dagfinn Fagertveit --> 2020, N.N. --> 2021 leder og Roald Samnøy -->2021


   Vaktmester og utleiekontakt   Roger Hoel,         tlf 90093249  vinnesholmen@fusi.no

   Våre prosjekt:

1. Huset, vaske kledning og male.

2. Huset, male kjøkkengulvet Utført vår 2019

3. Huset, skifte eller reparere begge inngangsdører på huset. Utført, Nye dører ble bestilt, og montert i mai/juni 2017.

4. Huset, male taket på stort soverom.

5. Huset, male vegger på alle 3 soverom.

6. Huset, skifte garnityr på kjøkkenbenken.

7. Huset, nytt innvendig rør/skorstein og 2 Nye vedovner, Ferdig 2016

8. Toalett-bygg, skifte lufteventil.

9. Toalett-bygg, montere kombinert vaske- og tørkemaskin.Utført vår 2019.

10.Toalett-bygg, male. Utført vår 2015.

11.Toalett-bygg, skifte kledning vestside. Utført april 2017

12. Låve, rydde. Ferdig 2016

13. Låve, lage nye dører.

14. Låve, legge nytt tak på hønsehuset. Utført mai/juni 2017

15. Låve, males. Utført vår og sommer 2017

16. Låve, skifte kledning på deler av låven. Utført vår 2017

17. Låve, legge nytt tak på vedskjul, låven (skråtak mot holmahuset). Utført sept/okt 2017, noe malingsarbeid gjenstår.

18. Låve, rydde i biblioteket, hyller til bøker. Utført sommer 2017

19. Låve, lage skohylle i hønsehuset (tette luke inn til naborommet).

20. Låve, erstatte ødelagt vindu i låven. Utført 2016.

21. Låve, reparere hønsehusets dør. Ferdig 2016

22. Naust, lage system for oppheng av redningsvester.

23. Naust, rydde.

24. Naust, flytte verktøyskap

25. Naust, legge nytt tak.

26. Naust, reparere taket på naustet. Utført 2017.

27. Naust, lage hyller

28. Servicehus, bygge nytt Byggesøknad lages 2020, arkitektfirma ABO på Os tegner bygget for oss, BOF bistår.

29. Servicehus, fremføre strøm. Delvis utført 2020, ført frem fra holmahuset til naustet.

30. Servicehus, fremføre vann. 

31. Brygge, søke byggeløyve for flytebrygge.

32. Brygge,sette opp gjerde på steinbrygga. U

33. Brygge, reparere steinkai ved naustet. Utført 2016.

34. Strand, lage minneplass, Norman Skagen og handicaprampe ut i sjø. Samarbeid med Lions Fusa, Bygdalaget og +60.

35. Strand, utbedres før sommer 2020. (Sist utført, 2018.)

36. Vei, utbedre grusveien. (Sist utført, 2017-2018-2019.)

37. Friområde, gapahuk, bygge , utfort av 4 H, ferdig 2016

38. Beite, fjerne bregner. (Sist utført, 2017-2018-2019.)

39. Oselveren, reparere . (Utført 2018 rep Nordheimsund og oljet på dugnad.)

40. Oselveren, olje og lage mast . (mast har vi, må høvles og lakkes)

41. Askeladden 14, bunnsmøre.

42. MS Solholm, pusse og lakke

43. MS Solholm, service på motor.Septikktank, utbedre lekkasje septikktank Utført 2019.

44. MS Solholm, bunnsmøre.


Utover dette står vi for klipp av gressplen, og kontinuerlig stell og vedlikehold av utearealene på friluftsområdet.


Vil du låne redningsvest eller flytevest? kontakt oss, vi har dette til utlån!

Notert i loggboken.......

Ny badebrygge og gjestebrygge


Sommeren 2014 fikk vi tilvirket og montert ny badegrygge på holmen, den ble straks et populært sted for barna.

Videre fikk vi på plass en 10 meter lang gjestebrygge som også var et positivt løft for båtlagets gjesterNytt stupebrett


Sommeren 2014, under VinnesFestivalen ble det foretatt formel åpning av vårt nye stupebrett på holmen. Godtskalk fra Sparebanken foretok snorklipp og det første offisielle stupet.Oppdatert 12. august 2014

26 havseilere fra Bavariaklubben Hordaland la årets treff til Vinnes i mai. Det ble et utrolig flott familietreff, og mange har uttrykt at de ønsker å gjennta dette på Vinnes. Etter dette treffet har mange havseilere fra klubben, og deres venner besøkt Vinnes Båtlag.

Historien om plassen:


Husmannsliv i Vinnesholmen

Vinnesholmen, også kalla «Hjemmeholmen», var felleseige mellom dei seks hovudbruka på Vinnesgarden - gnr. 78. Desse gardane hadde vorte sjølveigarar i 1796 etter å ha vore under både Alle Helgens Kyrkja i Bergen og familien Leganger på Ferstad i Os. Det har budd plassfolk i Vinnesholmen frå om lag 1800.Plassfolka

Dei eldste plassfolka me kjenner til var Vigleik Olson Hjertnes Vindenes (1758-1841) og Kari Halvardsdtr. Skòte (1769-1843). Etter det me kjenner til hadde dei fem døtrer. 

Den eldste dottera, Magdele (1795-1890) gifta seg i 1824 med John Johnson Ljotun d.e. (1801-74). Dei festa plassen i Vinnesholmen i 1842.

John hadde ein son, John Johnson d.y. (1820-98), før han gifta seg med Magdele. I 1847 slo yngstesyster til Magdele, Anna (1803-88), seg i hop med denne ungdommen. Han var då 27 år og ho 44 år. Det er nærliggjande å tru at dette var eit fornuftsekteskap for å sikra begge retten til å verta buande i Vinnesholmen, og dei feste då òg Holmen i 1863. Gamle-John døydde i 1874. Anna døydde i 1888 og John den yngre vart att i Vinnesholmen saman med stemor si, Magdele. Ho vart 95 år gammal og levde heilt til 1890. John den yngre vart buande i Holmen som kårmann. Han døydde i 1898.

I oktober 1890 festa Hans Engelson Vindenæs og hustru Vinnesholmen for livstid. Men «livstid» vart i dette høvet ikkje langvarig: alt i 1892 kom det nye festarar i Holmen.Kilde: Fusasoga, Bygdabokprosjektet Fusa Kommune v/Ella Marie Brekke Vangsnes

Ca år 1930

Melking, t.v. Berta Vindenes og t.h. Liso

Bavariaklubben var på Vinnes

Morten Stigen      404 02660