Vil du bli med på dugnad?


Kontakt oss og du blir satt opp på dugnadslisten

Gjøremål

Utføres av

Planlagt ferdig

Planlagt dugnadsdag

Male parkeringsplassen

Mrk Veimaling er innkjøpt, mal ligger på loftet i naustet, benytter malerrulle.

1.

2.

17. mai 2016

Utfoert foer 17. mai 2016

Bytte ut 8m fortøyningsbom med 10m på Bård brygge.

Mrk 8m legges bak naustet,10m ligger rett opp og ned ytterst på Lisa brygge og venter.

1.

2.

3.

24. des 2016

Utfoert vaaren 2016

Delta på nasjonal strandryddedag

1.Frivillige i båtlaget

2.Og alle som vil bidra

3.

4.

Lørdag 7. mai 2016

Lørdag 7. mai 2016

Utfoert

Legge ut fortøyningsbøye til en større båt

Tiltaket er formelt godkjent av Fusa Kommune

1. Vidar Øvredal

2. Roger Hoel

3.

4.

1. mai 2016

Anker er på plass.

Fellesdugnad i båtlaget

Skifte bolter og muttere, samt foringer på brygger.

Beise brygger

1.

2.

2. april 2016

Delvis utfoert, beiser I 2017

Vedlikehold av molovei og parkeringsplass.

Armeringsjern og betongdekke.

1. Dagfinn

2.Magnus

3.

Utfoert 2016

Utfoert 2016

Bytte ut Skåtholmebrygga med ny brygge

1. Roger Hoel

2.

1. mai 2016

Utfoert juni 2016


1.

2.

3. 

1.Arbeidsliste

Bavariaklubben var på Vinnes

Oppdatert 12. august 2014

26 havseilere fra Bavariaklubben Hordaland la årets treff til Vinnes i mai. Det ble et utrolig flott familietreff, og mange har uttrykt at de ønsker å gjennta dette på Vinnes. Etter dette treffet har mange havseilere fra klubben, og deres venner besøkt Vinnes Båtlag.

Notert i loggboken.......

Nytt stupebrett


Sommeren 2014, under VinnesFestivalen ble det foretatt formel åpning av vårt nye stupebrett på holmen. Godtskalk fra Sparebanken foretok snorklipp og det første offisielle stupet.Ny badebrygge og gjestebrygge


Sommeren 2014 fikk vi tilvirket og montert ny badegrygge på holmen, den ble straks et populært sted for barna.

Videre fikk vi på plass en 10 meter lang gjestebrygge som også var et positivt løft for båtlagets gjester